Beoogde gebruikers

Eindgebruikers

Personen met een verstandelijke beperking

Sizzit is ontwikkeld voor kinderen en jong volwassenen die graag een leuk, mooi communicatiehulpmiddel willen hebben. De optie om een verhaal te vertellen of een stappenplan te tonen kan nuttig zijn voor gebruikers met een lichte verstandelijke beperking of met een aan autisme verwante gedragsstoornis. Er zijn geen bijzondere bedieningsvormen voor mensen met zwaardere motorische beperkingen. Gebruikers moeten een icoontje op het aanraakscherm met de vinger kunnen activeren.

Personen met Niet Aangeboren hersenletsel met executieve problemen

Vaak hebben personen met NAH niet alleen problemen met taal (afasie) maar ook met de uitvoering van taken (executieve functies). Deze kunnen te maken hebben met de evaluatie van de situatie, de bepaling van de doelen, met planning en de uitvoering ervan en ook met zelfregulatie. Sizzit biedt de optie gebruikers steun te geven bij de uitvoering van taken in de vorm van stappenplannen Deze stappenplannen kunnen geïntegreerd worden in vocabulaires zodat de gebruiker uitingen tot zijn beschikking heeft die relevant zijn bij de uitvoering van de taak.

In april 2013 start een project met deze doelgroep.

Instellingen

Sizzit kan ook ingezet worden door organisaties die op zoek zijn naar een eenvoudig te bedienen apparaat dat instellingsbreed gebruikt kan worden, eventueel gevuld met eigen inhoud.
Sizzit kan ook gebruikt worden als drager voor oefenmaterialen. Zo wordt Sizzit momenteel onder meer ingezet in een onderzoeksproject waarin mensen met afasie oefenmateriaal op video mee naar huis krijgen om zelfstandig te oefenen.